วิธีลบแอปพลิเคชันและเกมส์ ในบัญชี Facebook ผ่านคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าเมนู การตั้งค่า (Settings) ที่ด้านขวาบน
ขั้นตอนที่ 2 : เลือกหัวข้อ แอปฯ (Apps)
ขั้นตอนที่ 3 : กดปุ่ม กากบาท (X) เพื่อลบแอป
ขั้นตอนที่ 4 : กดปุ่ม ลบออก เพื่อยืนยันอีกครั้ง